TJÄNSTER

VÅRT MÅL ÄR ATT ERBJUDA DE BÄSTA TJÄNSTERNA.

 

GRAFISKT MATERIAL         WEBB          REKLAMSKYLTAR          KH-AKTUELLT          FASTIGHETSMARKNADEN

GRAFISKT MATERIAL - VI HJÄLPER ER MED PRODUKTION OCH TRYCK

 

Vi förverkligar era idéer, designar och trycker allt grafiskt material till er verksamhet.

Fråga oss gärna så berättar vi mer!

 

REKLAMSKYLT

GRAFISK PROFIL

LOGOTYPDESIGN

BILDREDIGERING

REKLAM

AFFISCHER

TIDNINGSANNONSER

VISITKORT

WEBB - VI KAN WEBBEN

 

Det blir allt viktigare att exponera sin verksamhet också på webben. Våra projektledare och producenter

har lång och gedigen erfarenhet av webbdesign. Vi ser till att utveckla er webbnärvaro från nyproduktion

till färdig hemsida, men också underhåll av befintlig.

Kontakta oss idag så hjälper vi er ››

 

DESIGN

STRATEGI

WEBBHOTELL

DOMÄN

KONSULTATION

RESPONSIV-DESIGN

KODNING

CMS (WORDPRESS)

SOCIALA MEDIER

BILDER FÖR WEBBEN

REKLAMSKYLTAR - SYNS DÄR ALLA SER DIG!

 

Vill ni att ert budskap ses av 28000 par ögon varje dag på en av de mest trafikerade vägarna i Karlstad och på Hammarö? Då ska ni ha er reklam på våra mycket välplacerade reklamskyltar på Hammaröleden. Det passerar 12 000 - 17 000 bilar med 1,7 passagerare per dygn. Detta ger ett snitt på 28 000 exponeringar/dygn. Skyltarna hyrs ut med minst tre månaders intervaller.

 

Tavlorna är i formatet 4 840 mm x 2 680 mm. De är belysta under dygnets mörka timmar.

 

Kontakta Jenny Apelgren, 070 091 17 75 eller 054-18 77 18 för offert och mer information.

 

REKLAMSKYLTAR

SYNS DÄR ALLA SER

ANNONSUTFORMNING

ÖVER 28000 EXP/DYGN

VÄLPLACERAT

VI SKÖTER TRYCK

                                      - LÄSNING PÅ BRED FONT

 

KHaktuellt är södra Värmlands största reklamfinansierade lokaltidning, där det redaktionella materialet står fritt från annonsbudskapen. Denna modell har visat sig vara mycket framgångsrik, eftersom en tidning med mycket läsvärde gynnar annonsörerna. KHaktuellt utkommer med 12 nummer varje år till drygt 55.000 hushåll och företag i Kil, Forshaga, Deje, Karlstad och Hammarö.

 

Tidningen vänder sig till hela familjen med intressant läsning, tävlingar, annonsmarknad för privatpersoner och kommersiella budskap. Söker du en effektiv kanal för att sprida ditt budskap i en av Sveriges hetaste regioner är en annons i KHaktuellt en mycket bra investering.

                                       - VÄRMLANDS STÖRSTA BYGG- & BOTIDNING

 

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det som vi stöter på varje dag: våra hem och de miljöer som tillsammans bidrar till att skapa en god livsmiljö.

 

Tidningen ges ut i nära samarbete med regionens mäklare, som i Fastighetsmarknaden möter en bred publik att presentera lediga objekt och även efterlysa nya. Fastighetsmarknaden distribueras i 55.000 exemplar sex gånger varje år till hushåll och företag i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Molkom och Kil. Du som är verksam inom bygg & bo kan vara säker på att en annons i Fastighetsmarknaden når rätt målgrupp i södra Värmland.